Specjalista ds. BHP i PPOŻ

5 500,00 zł

kupię


specjalista BHP Braniewo, pracownik biurowy Braniewo, specjalista PPOŻ Braniewo

  • wspieranie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną PPOŻ,
  • prowadzenie szkoleń wstępnych, organizacja szkoleń okresowych BHP,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • współudział w opracowywaniu instrukcji bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy,
  • współudział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego,
  • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ,
  • planowanie i uczestnictwo w pomiarach środowiska pracy, prowadzenie rejestru pomiarów,
  • udział w posiedzeniach Zakładowej Komisji BHP,
  • inne zadania wynikające z przepisów w zakresie BHP, PPOŻ i OC.


Ważne do: 2020.02.19, wyświetleń: 228

nr ogłoszenia: 1509